Trendy
Nedávno pridané
Zoradiť
Príspevky označkované ako ‘seniory’
Nedávno pridané
 
Zobraziť viac
23. decembra 2015

Seniori by mohli vďaka virtuálnej realite mať lepšiu pamäť s 3D hrami

Naj­nov­šie štú­die amerických ved­cov z Uni­ver­zi­ty v Ka­li­for­nii preu­ká­za­li po­zi­tív­ny vplyv hra­nia troj­roz­mer­ných hier na ľud­skú pa­mäť. Dvoj­týž­den­né­mu tes­to­va­niu bo­la pod­ro­be­ná sku­pi­na štu­den­tov, kto­rí sa za bež­ných okol­nos­tí hra­niu hier ne­ve­nu­jú.

Po pa­mä­ťo­vej skúš­ke z nich bo­la ná­hod­ne vy­se­lek­to­va­ná is­tá časť, v rám­ci kto­rej mu­se­li štu­den­ti hrať kaž­dý deň po do­bu 30 mi­nút je­den typ hry – buď iš­lo o 2D hru An­gry Birds, ale­bo troj­roz­mer­nú hru Su­per Ma­rio 3D World. Po dvoch týž­dňoch bo­li opä­tov­ne pod­ro­be­ní pa­mä­ťo­vej skúš­ke. Vý­sle­dok bol jas­ný. Štu­den­tom hra­jú­cim 3D hru sa pa­mäť [...]

O nás

Virtuálna Realita

Sme web magazínom budúcnosti. Informujeme o novinkách z virtuálnej reality, rozšírenej reality, zariadeniach ako Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR, Microsoft Hololens, Playstation VR a ďalších.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom VR, tipu na článok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu redakcia@virtualnarealita.eu
Ste tu prvý krát ?
Zjednodušene povedané, nasadíte si na hlavu zariadenie (VR headset), v ktorom sa nachádzajú dva, alebo jeden displej. V podstate musí mať každé oko vlastný displej alebo časť obrazovky.

Po nasadení tohto headsetu sa môžete pozerať doľava, doprava, hore a dole, vytvoriť tak 360-stupňové otočenie. Počas otáčania sa vám bude meniť prostredie a vy si tak budete pripadať ako v úplne inom svete. Pohybový senzor, ktorý zisťuje otáčanie, polohu a smer sa na smartfóne nazýva gyroskop. Virtuálna realita určená pre počítač sa umožňuje za pomoci kamier prechádzať vo virtuálnom prostredí. Kamery totiž snímajú bežne neviditeľné infračervené snímače umiestnené na headsete. Tieto snímače sa nachádzajú aj na ovládačoch. Ovládače tak umožňujú simuláciu rúk vo virtuálnej realite.

Zobraziť viac
Prejsť do druhej dimenzie alebo fantastického sveta virtuálnej reality je možné pomocou VR headsetov. Headsety potrebujú aj výkon iného zariadenia.

Pre výkon virtuálnej reality používame smartfón, počítač alebo konzolu. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Pre beh virtuálnej reality je najlepší počítač. Nie ale bežný počítač, musí to byť výkonný počítač a spĺňať minimálne požiadavky pre beh virtuálnej reality. Takýto počítač môžeme označiť ako VR-Ready.

Zobraziť viac
Top za 365 dní
Len to naj
Zoradiť
 
1
Virtuálna realita a porno – ako sledovať 360° videá s pikantným obsahom
 
2
VR BOX 2.0 je jeden z najpredávanejších headsetov pre mobilnú VR
 
3
Ako sa dostať do virtuálnej reality
 
4
TOP 10 Hier pre Google Cardboard na Android
 
5
Čo môžete robiť s okuliarmi pre virtuálnu realitu pre smartfón
Facebook
VR služby

VR Expert - služby - virtuálna realita

Odber noviniek
Reklama
Compare
Go