Rozšírená realita
Pokračovať v čítaní
Rozdiel medzi rozšírenou a virtuálnou realitou a ich mix
TOP Prispevok
0
V čom sa líšia ?

Virtuálna realita a rozšírená realita ešte nie sú veľmi známe pojmy pre ľudí. Mnoho ľudí si ich pletie, niektorí nemajú ani záujem, aký je medzi nimi rozdiel. Poďme si ich teda rozobrať a porovnať.

 

Pojmy

Rozšírená realita alebo zriedkavo obohatená realita (nesprávne augmentovaná realita, angl. augmented reality, skr. AR) je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá. Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Obohatenie reality sa obvykle deje v reálnom čase a v sémantickom kontexte s časťami prostredia, napríklad aktuálna akcia v reštaurácii, najbližší bankomat, najbližší užívateľ Twitteru a podobne.


Virtuálna realita (VR) je prostredie vymodelované prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť. Primárne sa ním chápe vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne stereoskopické zariadenia. V sofistikovanejších prípadoch sú stimulované aj ďalšie zmysly ako napr. sluch, čuch a hmat. Interakciu s používateľom zabezpečuje buď klasické vybavenie počítača ako klávesnica a myš alebo špeciálne prispôsobené zariadenia ako okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti, oblečenie snímajúce pohyb a stimulujúce hmat, viackanálový zvuk a pod. Takto tvorené prostredia môže vytvárať predstavu skutočného sveta (napr. pri nácviku boja, učení pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť (napr. pri hraní hier).  Viac

(Zdroj : WikiPedia)

RozsirenaRealitaaVirtualnaRealita

Aký je teda medzi nimi rozdiel ?

Pokemon GO je hra v rozšírenej realite

Pokemon GO je hra v rozšírenej realite

Najľahšie by som to vysvetlil asi príkladom, zoberiem si ten najnovší a dostupný pre každého. Pred nedávnom vyšla hra Pokemon GO, ktorá obsahuje prvky rozšírenej reality. Teda prechádzate sa v reálnom svete a chytáte pokémonov v reálnom svete. Pri chytaní pokémonov používate rozšírenú realitu, teda do reálneho sveta sa Vám zobrazí pokémon. Pokémon je viditeľný iba na smartfóne a teda rozširuje vašu realitu. Obohatenie reality prebieha v reálnom čase.

Naopak virtuálna realita Vás od okolitého sveta uzatvára. Headsety ako HTC Vive, či Oculus Rift, Vás po nasadení na oči registrujú úplne iný svet. S nimi sa prenesiete do virtuálneho prostredia. Nahrádza teda ten skutočný svet a miesto neho môžete nájsť úplne iné prostredie. Zaleží od aplikácie alebo hry, čo v nej nájdete.

 

Rozšírená realita Virtuálna realita
Spája reálny svet s informáciami  
Nahradí skutočný svet  

 

Spojenie virtuálnej a rozšírenej reality je „Mixovana“ realita

Mixovanu realitu zabezpečuje napr. Microsoft Hololens, ktorý teda do priestoru, reálneho svetu dokresľuje holograficke objekty.

Rozšírená realita Zmiešaná realita od Hololens Virtuálna realita
Spája reálny svet s užitočnými informáciami    
Mieša hologramy s reálnym svetom  
Môže vás prenesie do virtuálneho sveta  
Nahradí skutočný svet  

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
50%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
50%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk