Rozšírená realita

ČO JE ROZŠÍRENÁ REALITA ?

Rozšírená realita alebo aj augmentovaná realita, angl. augmented reality, skr. AR je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá.

Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Obohatenie reality sa obvykle deje v reálnom čase a v sémantickom kontexte s časťami prostredia, napríklad aktuálna akcia v reštaurácii, najbližší bankomat, najbližší užívateľ Twitteru a podobne.

Rozšírená realita
Na smartfóne sa mi zobrazuje 3D objekt, ktorý v reálnom svete nevidím. No vďaka smartfónu sa mi predmet zobrazuje v reálnom svete.

Rozšírenú realitu si môžete vyskúšať aj vy, ak máte smartfón s operačným systémom Android alebo iOS, pozrite si tieto TOP aplikácie pre rozšírenú realitu.

Zdroj : WikiPedia