Trendy
Nedávno pridané
Zoradiť
Príspevky označkované ako ‘Widerun’
Nedávno pridané
 
Zobraziť viac
6. júla 2015

Cyklotréner Widerun s virtuálnou realitou vás dostane aj do Álp

Vir­tuál­na reali­ta sa vkrá­da do roz­lič­ných as­pek­tov náš­ho ži­vo­ta – od hud­by cez hra­nie hier až po šport. Te­raz chce ta­lian­sky star­tup spo­jiť VR s ob­las­ťou fit­nes – je­ho za­ria­de­nie Wide­run má za cieľ oz­vláš­tniť jaz­du na sta­cio­nár­nom bi­cyk­li spo­je­ním s head­se­tom vir­tuál­nej reali­ty, ako je Ocu­lus Rift či Sam­sung Gear VR, aby sa va­še cvi­če­nie sta­lo zá­bav­nej­ším.

Na roz­diel od ro­to­pé­du ten­to cyk­lot­re­na­žér umož­ňu­je vy­užiť bi­cy­kel so sku­toč­ný­mi ko­le­sa­mi. Za­ria­de­nie sa pri­pá­ja k náh­lav­nej súp­ra­ve na vir­tuál­nu reali­tu cez po­čí­tač ale­bo smar­tfón pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Blue­tooth [...]

O nás

Virtuálna Realita

Sme web magazínom budúcnosti. Informujeme o novinkách z virtuálnej reality, rozšírenej reality, zariadeniach ako Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR, Microsoft Hololens, Playstation VR a ďalších.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom VR, tipu na článok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu redakcia@virtualnarealita.eu
Ste tu prvý krát ?
Zjednodušene povedané, nasadíte si na hlavu zariadenie (VR headset), v ktorom sa nachádzajú dva, alebo jeden displej. V podstate musí mať každé oko vlastný displej alebo časť obrazovky.

Po nasadení tohto headsetu sa môžete pozerať doľava, doprava, hore a dole, vytvoriť tak 360-stupňové otočenie. Počas otáčania sa vám bude meniť prostredie a vy si tak budete pripadať ako v úplne inom svete. Pohybový senzor, ktorý zisťuje otáčanie, polohu a smer sa na smartfóne nazýva gyroskop. Virtuálna realita určená pre počítač sa umožňuje za pomoci kamier prechádzať vo virtuálnom prostredí. Kamery totiž snímajú bežne neviditeľné infračervené snímače umiestnené na headsete. Tieto snímače sa nachádzajú aj na ovládačoch. Ovládače tak umožňujú simuláciu rúk vo virtuálnej realite.

Zobraziť viac
Prejsť do druhej dimenzie alebo fantastického sveta virtuálnej reality je možné pomocou VR headsetov. Headsety potrebujú aj výkon iného zariadenia.

Pre výkon virtuálnej reality používame smartfón, počítač alebo konzolu. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Pre beh virtuálnej reality je najlepší počítač. Nie ale bežný počítač, musí to byť výkonný počítač a spĺňať minimálne požiadavky pre beh virtuálnej reality. Takýto počítač môžeme označiť ako VR-Ready.

Zobraziť viac
Top za 365 dní
Len to naj
Zoradiť
 
1
Virtuálna realita a porno – ako sledovať 360° videá s pikantným obsahom
 
2
VR BOX 2.0 je jeden z najpredávanejších headsetov pre mobilnú VR
 
3
Ako sa dostať do virtuálnej reality
 
4
TOP 10 Hier pre Google Cardboard na Android
 
5
Čo môžete robiť s okuliarmi pre virtuálnu realitu pre smartfón
Facebook
VR služby

VR Expert - služby - virtuálna realita

Odber noviniek
Reklama
Compare
Go