Rozšírená realita
Pokračovať v čítaní
Virtuálna a rozšírená realita by sa mali postupne stať našou realitou
0

1Spoločnosť Ericsson (NASDAQ: ERIC) v rámci svojej aktuálnej štúdie ConsumerLab – Merged Reality – informuje o tom, že spotrebitelia očakávajú, že virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) sa spoja s fyzickou realitou a ako k tomu dôjde, a že 5G bude kľúčovou technológiou, aby sa takéto skúsenosti stali bežnými. Štúdia uvádza, že ak sa hranice medzi vnímaním fyzickej a virtuálnej reality začnú stierať, mohlo by to mať výrazný vplyv na životy ľudí a spoločnosť. Spôsob, akým žijeme, pracujeme a prijímame informácie a médiá, sa zásadne zmení.

  • Sedem z desiatich spotrebiteľov sa domnieva, že virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) sa stanú bežným štandardom v oblasti médií, vzdelávania, práce, sociálnych interakcií, cestovného ruchu a maloobchodu. Vo svojej aktuálnej štúdii ConsumerLab to uvádza spoločnosť Ericsson.
  • Spotrebitelia očakávajú, že virtuálne obrazovky začnú v priebehu jedného roka nahrádzať televízory a kiná
  • Aby sa virtuálna realita a rozšírená realita mohli zlúčiť s fyzickou realitou a stali sa bežnými, pre mobilitu, zlepšenie spoločenských skúseností a riešenie problémov s nevoľnosťou je rozhodujúca 5G sieť


 

Reality sa nezlúčia, ak je používateľ pripojený k počítaču alebo odpojený od fyzickej reality. Prví používatelia, ktorý VR/AR preberajú, očakávajú, že ústrednú úlohu budú hrať siete budúcej generácie ako 5G. Tridsaťšesť percent z nich od 5G očakáva, že zabezpečí VR/AR mobilitu prostredníctvom stabilnej, rýchlej a širokopásmovej siete. Tridsať percent zástancov technologických inovácií očakáva, že 5G umožní bezdrôtové pripojenie náhlavných súprav pre virtuálnu realitu.

Kľúčové zistenia najnovšej správy:

  • Sedem z desiatich zástancov technologických inovácií očakáva, že virtuálna realita a rozšírená realita zásadne zmenia každodenný život v šiestich oblastiach: médiá, vzdelávanie, práca, sociálna interakcia, cestovanie a maloobchod.
  • Médiá sa už transformujú a spotrebitelia očakávajú, že v priebehu jedného roka začnú virtuálne obrazovky nahrádzať televízory a kiná.
  • Nedostatok mobility, objemné náhlavné súpravy a sieťové oneskorenie bránia spájaniu realít. Každý piaty zástanca technologických inovácií už znížil využívanie virtuálnej reality a polovica z nich verí, že súčasné VR helmy bránia mobilite.
  • Takmer pätina z používateľov považuje za problém nevoľnosť, spôsobenú VR. Dokonca aj používatelia virtuálnej reality na smartfónoch obmedzujú jej používanie väčšinou na doma, pretože mobilite bráni rýchle vybíjanie batérie a skutočnosť, že headset obmedzuje zorné pole používateľa.

Kvalitatívny výskum v štúdii zahŕňal sériu diskusií medzi inovatívnymi cieľovými skupinami, prebiehajúcu vo virtuálnej realite, s účastníkmi zo Severnej Ameriky a Európy, ako aj s tradičnými cieľovými skupinami so súčasnými používateľmi VR z Japonska a Južnej Kórey. Bola vykonaná aj séria kvalitatívnych testov virtuálnej reality s 20 zamestnancami spoločnosti Ericsson, aby sa zistilo, akým spôsobom vyvoláva oneskorenie v rámci virtuálnej reality nevoľnosť.

V kvantitatívnej časti štúdia uvádza výsledky prieskumu, uskutočneného medzi 9 200 spotrebiteľmi vo veku od 15 do 69 rokov z Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Južnej Kórey, Španielska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov o znalosti konceptu virtuálnej reality.

Prečítajte si celú štúdiu Merged Reality vydanú Ericsson ConsumerLab.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
100%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk