Všeobecne virtuálna realita
Pokračovať v čítaní
Posúdenie nákladov marketingových nástrojov na báze virtuálnej reality pri developerských projektoch
0

Pri kalkulácii nákladov developerského projektu je nevyhnutné rátať s nákladmi pre marketing a teda aj marketingových nástrojov na báze virtuálnej reality (MNVR). Pre účel demonštrácie pomeru nákladov na marketingové nástroje na báze virtuálnej reality, ku celkovým marketingovým nákladom a celkovým nákladom na obstaranie stavby bola zrealizovaná prípadová štúdia troch developerských projektov.

Pre potreby posudzovania nákladov marketingových nástrojov na báze VR pri developerských projektoch prípadovej štúdie bola špecifikovaná kalkulácia nákladov posudzovaných developerských projektov následovne :


 • Náklady na kúpu pozemku – kúpa pozemku, štúdia zástavby, analýza a posúdenie zámeru, …
 • Náklady na obstaranie stavby – spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť, náklady spojené s výstavbou, …
 • Marketingové náklady – zaobstaranie kancelárie, predajného miesta, reklamy, PR, webovej stránky, odmien, ..
 • Zisk z predaja – zisk po odrátaní nákladov

Rovnako bola špecifikovaná kalkulácia nákladov realizovaných marketingových nástrojov na báze VR (MNVR) pre tri developerské projekty prípadovej štúdie:

 • Náklady na 3D vizualizácie (SESO – Static Environment Static Observer) – 6x 3D vizualizácia denná, 1x 3D vizualizácia večerná, 2x vizualizácia interiéru 3i byt
 • Náklady na virtuálnu videoprehliadku (DESO – Dynamic Environment Static Observer) – virtuálna videoprehliadka projektu (exteriéru)
 • Náklady na semi-interaktívnu virtuálnu prehliadku (SEDO – Static Environment Dynamic Observer) – 360° panoramatická virtuálna prehliadka exteriéru a interiéru

  Semi-interaktívna virtuálna prehliadka developerského projektu so Samsung Gear VR

 • Náklady na plne-interaktívnu virtuálnu prehliadku (DEDO – Dynamic Environment Dynamic Observer ) – plne interaktívna virtuálna prehliadka s Oculus RIFT CV1

  Plne interaktívna virtuálna prehliadka developerského projektu s Oculus Rift CV1

Vybrané tri developerské projekty boli realizované v Košiciach. Jednalo sa o dva projekty predaja bytov v bytovom dome a jeden projekt predaja rodinných domov s pozemkom v obytnej zóne.

Posúdenie nákladov developerského projektu č.1 (Bytový dom)

Developer ponúka na predaj 55 bytov a komerčné priestory na 1.NP. Objekt ma sedem nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.1

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.1

Posúdenie nákladov developerského projektu č.2 (Bytový dom)

Developer ponúka na predaj 37 bytov a komerčné a kancelárske priestory. Objekt ma šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.2

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.2

Posúdenie nákladov developerského projektu č.3 (Rodinné domy s pozemkom)

Developer ponúka na predaj 18 rodinných domov v dvoch radových domoch. V ponuke sú jednopodlažné a dvojpodlažné rodinné domy. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.3

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.3

Posúdenie nákladov MNVR k celkovým marketingovým nákladom a celkovým nákladom developerských projektov prípadovej štúdie

Zosumarizované informácie o nákladoch developerských projektoch prípadovej štúdie boli následne spracované a vyhodnotené v nasledujúcej tabuľke.

Vyhodnotenie prípadovej štúdie

Ako je z vyhodnotenia prípadových štúdií zrejme náklady percentuálny podiel MNVR z celkových marketingových nákladov v dvoch prípadoch neprekročili hranicu 1% a v jednom prípade o 0,05% prekročili hranicu 2% z celkových marketingových nákladov. Tieto hodnoty vypovedajú o veľmi nízkom podiely MNVR na celkových nákladoch na marketing projektu aj vzhľadom na to že sú veľmi dôležitou súčasťou marketingu developerského projektu. Či už hovoríme o prezentovaní projektu na webe, TV, sociálnych sieťach, v tlači, na bilboardoch a pod., práve MNVR sú predmetom tejto prezentácie. 3D vizualizácie tvoria do dnes základný marketingový nástroj každého developerského projektu, pri ktorom predaj nehnuteľností začína pre dokončením, prípadne pred začatím výstavby. Interaktívne nástroje MNVR zase tvoria hlavnú súčasť prezentácie projektov klientom na predajných miestach. Z tabuľky je zrejmý aj percentuálny podiel MNVR zo zisku z predaja. Táto hodnota neprekročila v prípade projektu č.1 1%, v prípade projektu č.2 0,5% a v prípade projektu č.3 1,2% z celkového zisku z predaja. Dostávame sa tak k záveru že kľúčový marketingový nástroj projektov z prípadovej štúdie tvorí priemerne 1,24% z celkových marketingových nákladov a 0,77% z celkového zisku z predaja.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
100%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Pavol Kaleja
Doktorand na stavebnej fakulte v Košiciach a spoluzakladateľ 3D/VR štúdia VIZUALIZACKY. V akademickom aj podnikateľskom prostredí sa venuje nástrojom virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne. Za svoje aktivity dostal niekoľko ocenení ako titul Študenský podnikateľ roka 2014 či zaradenie do rebríčka Forbes 30 POD 30.