Všeobecne virtuálna realita
Pokračovať v čítaní
Virtuálna realita ako prvý deň v práci

Zažili ste aj vy aké je to začínať v novej práci ? Noví kolegovia, nové prostredie a návyky, ktoré si musíte osvojiť. Skúsili ste si niekedy manuálnu prácu ? Prácu operátora v priemysle ? Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky aspoň raz áno, tak viete aké ťažké a zdĺhavé je nabehnúť na všetky procesy, ktoré sa v priemyslených podnikoch musia dodržiavať, či už je to bezpečnosť pri práci, alebo štandardné pracovné postupy.

Firemný pohľad

Zároveň je tu ďalší faktor a to je doba zaškolenia pracovníka na nové pracovné miesto. Každý deň zaškoľovania navyše znamená náklady pre firmu. Okrem iného zo zlého a krátkeho zaškolenia vyplýva priama konzekvencia, ktorou sú možné zákaznícke reklamácie a strata dôveryhodnosti klientov. Presne to si uvedomuje veľa spoločností na trhu, ale len málo z nich využíva progresívne technológie na skrátenie doby zaškoľovania.


VR @ BEL

Jednou z mála a jedinou na východe Slovenska je pobočka francúzskeho koncernu FROMAGERIES BEL, SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. z Michaloviec. Teraz si asi kladiete otázku, po prečítaní názvu spoločnosti, čo v syrárni pri výrobe syrov môžeme robiť cez VR ?  Veľa spoločností dnes už využíva VR či už HTC VIVE alebo OCULUS RIFT pre projektových manažérov alebo logistov pre tvorbu interných tokov. V BELi sa však VR prostredníctvom HTC VIVE používa pre operátorov výroby. Operátorov, ktorých úlohou nie je niečo navrhovať a projektovať. Úlohou ktorých je dozerať na kvalitnú produkciu syra v značne  automatizovanej výrobe.

Len hra alebo aj reálny úžitok ?

Výhodou a zároveň aj spätnou väzbou skúsených operátorov s praxou, ktorí prešli týmto zaškolením je, že ak by VR-ko mali v rámci prvého týždňa v práci, skrátilo by im to dobu zaškolenia a pochopenia stroja o 1 až 2 mesiace. Modul BEL VIT pre HTC VIVE spočíva v 3D modeli stroja, ktorý obsahuje 70% funkčných častí ako sú hriadele, ozubené kolesá, prevody a takmer všetky funkčné časti viditeľné z pohľadu operátora. Aj technicky menej zdatný operátor tak dokáže pochopiť čo môže byť príčinou poruchy ak sa tak stane a odstrániť ju buď sám, alebo s asistovanou pomocou údržby.

Cieľom BEL VIT modulu je tak postupne zvyšovať vedomostnú a technickú úroveň operátorov až na úroveň údržbárov. To znamená že VR má merateľný účinok v skrátenej dobe zaškolenia a taktiež merateľný výsledok na OEE  – celkovú efektivitu procesu a strojov. Momentálne BEL pripravuje VIT modul 2 pre skladanie a rozoberanie strojov.

V prípade ak vás článok zaujal, prípadne máte skúsenosti s VR v priemysle, budem rád za vaše komentáre pod článkom

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
71%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
14%
Článok má chybu
14%
Autor
Ján Ceslák
Som nadšencom VR & AR. Myslím si, že digitalizácia spôsobu učenia sa prostredníctvom VR a AR je jedinou možnou cestou do budúcnosti. Knihy nech ostanú beletrii – budúcnosť musí byť efektívna a interaktívna. Po pracovnej stránke som Continuous Improvement manažér a front-end je mojou záľubou. V rámci zavádzania Industry 4.0 pracujem s HTC Vive. Budem písať hlavne o spojení VR, AR s priemyslom, aby som ukázal, že jeden z potenciálov tejto technológie je meniť svet zaškoľovania sa, projektovania a posúvania hraníc možného.