Všeobecne virtuálna realita
Pokračovať v čítaní
Slovenské pamiatky v rozšírenej a virtuálnej realite vďaka InovEduc
0

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ) predstavila medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania – InovEduc. V rámci tohto projektu vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti), ktoré budú použité v školskej výučbe pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania-InovEduc, spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými partnermi, a za finančnej pomoci nórskych fondov, úspešne napreduje. Projekt realizuje inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií.


p_160908_ivo-burcel-3

Slovenské pamiatky v rozšírenej realite

Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu na oboch stranách našej východnej hranice pomocou fotografického snímania a letecky pomocou dronov. Interiéry objektov spracovávajú do formy panorámy.

p_160908_ivo-burcel-10Podľa odborného riešiteľa projektu Jána Lacka nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu „InovEduc“ pre efektívne uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, na ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov. Na projekte „InovEduc“ participujú v rámci vyučovania aj študenti denného a externého štúdia Aplikovanej informatiky na FI PEVŠ.

p_160908_ivo-burcel-6

Naši študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Aj touto formou reagujeme na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobujeme tomu aj naše učebné plány. Tie sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami na získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností,“ vysvetlil dekan Fakulty informatiky Eugen Ružický.

 

Zdroj: Teraz.sk a Paneurouni.com

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk